Da li ste mlada osoba ili ekspert u radu sa omladinom?
Da li ste zainteresovani za organizaciju radionica koje se bave pitanjima seksualnosti i intime? Da li vas zanima radio i proces stvaranja radio emisija i podkastova koji se fokusiraju na ova pitanja?

SNAP je rezultat našeg angažovanja da napravimo jedan edukativni (ali i medjunarodni) priručnik koji će se pre svega fokusirati na probleme seksualnosti i intime sa kojima se mladi susreću – u ovom slučaju kroz upotrebu radio emisija kao glavnog sredstva. U ovom projektu učestvovalo je pet organizacija koje su iskoristile priliku da podele svoja stručna mišljenja, prakse i iskustva u pokušaju da razviju i uspešno sprovedu metodologije i aktivnosti koje su pre svega pristupačne, besplatne i dostupne on-lajn na platformama samih projekata.

Tokom naredne dve godine naši timovi putovaće u Pariz i Marsej u Francuskoj, u Limerik u Irskoj i u Zrenjanin u Srbiji kako bi se konsultovali sa partnerima, kako bi upoznali nove ljude i sproveli svoje aktivnosti.

Napravićemo različite alate i smernice u kojima se nalaze brojne metode, kao i edukativni video zapisi koji će služiti podučavanju omladinskih grupa i stručnjaka o organizaciji i sprovodjenju njihovih aktivnosti. Ideja jesta da omogućimo mladima da se obrazuju, ali i da izvuku neku korist iz naših radionica koje će biti otvorene za javnost i koje će organizovati svaka od organizacija koje su uključene u ovaj projekat. (U trajanju od ukupno 75 sati).


Ovaj projekat sastavljen je od pet glavnih faza u okviru kojih će nastati 4 priručnika o tome kako:

• Kako voditi uvodne radio radionice i kako voditi različite grupe u stvaranju sopstvenih radio emisija
• Kako olakšati učesnicima/učesnicama da pričaju o ličnoj seksualnosti i intimi kroz aktivnosti na radiju
• Kako motivisati određenu grupu da napravi kolektivni ili individualni podkast na ove teme
• Kako podstaći mlade ljude da pretvore svoje podkaste u umetničku tvorevinu

Za kraj, poslednji korak projekta jeste izrada on-lajn platforme koja će spojiti sve naše priručnike, ali isto tako i prikazati razne primere podkastova i radio emisija učesnika naših radionica.

Naši priručnici imaju za cilj da obezbede materijale i podršku za:
– organizacije i aktiviste koji se bave pitanjima seksualnosti
– članove radio stanica koji su voljni da podele svoja iskustva
– stručnjake i volontere koji učestvuju u radu sa omladinom
– mlade koji imaju ambicije da se njihov glas čuje

Da li ste zainteresovani za ovaj projekat?
Da li bi voleli da nekako doprinesete ili učestvujete na jednom od naših treninga? Javite nam se! Možete nas kontaktirati putem e-mail-a ili samo pošaljite poruku na našu stranicu na društvenim mrežama.