OBRAZOVNO UPUTSTVO
Razgovor o intimi i seksualnosti na radiju

Ovaj priručnik spaja aktivnosti, tehnike i savete o tome kako voditi diskusiju o pitanjima intime, polova i seksualnosti na radiju. Ova metodologija je izrađena koristeći se interkulturalnom perspektivom kako bi omogućili adaptaciju za šire publike. Sastoji se od 4 edukativna video zapisa koji su ispraćeni sa listom metoda:

• Stvaranje poverenja i osećaja bezbednosti među učesnicima i predavačima, posebno kada ljudi ne potiču iz istih kulturoloških područja.
• Vodjenje razgovora na temu intime, pola i seksualnosti koristeći se svojim telom, glasom i pokretom
• Vodjenje diskusija na ove teme na radiju
• Kreiranje radio programa na ove teme u interkulturalnom i inkluzivnom maniru. Istražićemo izazove kao što su: kako izbeći polni binarizam, kako koristiti inkluzivni jezik, kako izraziti sebe na kulturološki svestan način.

[sledeća dostupna]

OBRAZOVNO UPUTSTVO
Uradi Sam: Podkastovi koji se bave intimom i seksualnošču

Ovaj priručnik spaja aktivnosti, tehnike i savete o tome kako voditi radionice o produkciji podkastova na teme intime, pola i seksualnosti. Aktivnosti koje su

ovde predložene oslanjaju se na neformalnu pedagogiju koja je posebno fokusirana na rad sa svojim glasom, pripovedanje i pisanje. Sastoji se od četiri edukativna video zapisa koji predlažu aktivnosti o:

• Podučavanju učesnika da struktuiraju svoje ideje i da pišu svoje podkaste
• Radu na svom “prisustvu na sceni”, glasu i snimanju
• Edukacija o tome kako razgovarati o ličnim iskustvima na polju intime, pola i seksualnosti
• Tome kako intervjuisati sagovornika o pomenutim temama iz interkulturalne i inkluzivne perspektive

[sledeća dostupna]

OBRAZOVNO UPUTSTVO
Stvaranje umetnosti koristeći se omladinskim podkastovima

Ovaj priručnik spaja aktivnosti, tehnike i savete o tome kako voditi radionice koje kombinuju podkastove i umetničke tvorevine na temu seksualnosti, intime i polova. Kroz seriju umetničkih aktivnosti (kao što su pozorište, instalacije, stvaranje zvuka), trener će voditi grupu mladih ljudi koja će napraviti umetničko delo od svojih ličnih podkastova. Priručnik se sastoji od 4 edukativna video zapisa, prezentacija 10 postojećih projekata iz oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i korak-po-korak liste aktivnosti.

[sledeća dostupna]