PRIRUČNIK
Održavanje radionica o osnovama radija

U ovom odeljku ćemo vas upoznati sa kompletom alata koji se sastoji od opreme, uputstava i podrške koja će vam trebati da napravite radio emisiju ili podkast. Ovaj komplet alata je dizajniran kako za profesionalce tako i za volontere koji se bave mladima: aktiviste, socijalne radnike, novinare ili volontere u radio asocijacijama.

Ne morate biti novinar ili imati temeljno poznavanje radija da biste koristili naše aktivnosti. Zaista, manje je reč o prenošenju znanja nego o nuđenju prostora u kome se svi osećaju slobodnim da se hvataju za mikrofone kako bi se izrazili i raspravljali.

Komplet alata se sastoji od video lekcija i priručnika sa listovima metoda za olakšavanje radio radionica. Naše aktivnosti potiču iz opuštenog, inkluzivnog i neformalnog obrazovnog pristupa. Cilj naše metodologije je da usmerava učesnike dok otkrivaju praksu radio produkcije i pomaže im da kreiraju sopstveni program na zabavan i participativan način. Pritom će kreirani programi olakšati izgovaranje i razmenu iskustava uz mikrofon.

OJU OPREMU TREBA DA KORISTIM DA NAPRAVIM RADIO PROGRAM, RADIO EMISIJU ?

U ovom videu ćete otkriti opremu potrebnu za kreiranje radio programa i ponudiće tehničke savete o tome kako da ga koristite.

Dodatni listovi metoda:

KOJU OPREMU TREBA DA KORISTIM ZA SNIMANJE INTERVJUA ?

Ovaj video će vam dati tehničke savete o tome koju opremu trebate da snimate sa jednim višesmernim mikrofonom. Takođe će ponuditi informacije o tome kako snimiti vok pop, kako uhvatiti ambijent u prostoriji u kojoj nameravate da uradite intervju i kako da se uključite u klasični intervju.

Dodatni listovi metoda:

ULOGA NOVINARA

U ovom videu ćete pronaći potrebne informacije i savete za učesnike koji preuzimaju ulogu novinara. Takođe će upoznati učesnike sa veštinama potrebnim da se pripreme za intervju i kako da reaguju prilikom vođenja intervjua tokom snimanja ili uživo.

Dodatni listovi metoda:

UNAKRSNI INTERVJU

Kroz ovu uvodnu aktivnost, učesnici dobijaju priliku da iskuse različite uloge koje su potrebne prilikom izrade radio intervjua. Učesnici se smenjuju i u malim grupama testiraju ulogu novinara, tehničara i gosta. Na taj način svi će razumeti kako da koriste tehničke alate, kao i da bolje razumeju proizvodnju radija u celini.

Dodatni listovi metoda:

PRIČA O IMENU

Ova aktivnost će vam omogućiti da započnete radio radionice na razigran način. Ova aktivnost omogućava grupi da se bolje upozna. Takođe će omogućiti da se radionica nastavi na opušteniji način, uz podsticanje empatije, ljubaznosti, slušanja i razumevanja.

Dodatni listovi metoda:

VODIČ : Održavanje radionica o osnovama radija

Ovaj vodič će vam omogućiti da vodite svoje radio radionice.

Upoznat će vas sa zahtevima za predprodukciju, tehničkom opremom potrebnom za kreiranje radio programa i ponudiće osnovna uputstva za montažu završnog radio dela.

Liste sa metodama će pružiti mnogo praktičnih saveta, kako o tome kako da se osećate samopouzdano kada kreirate siguran prostor za radionicu kao fasilitatora, tako i o obrazovnoj dimenziji radio produkcije.

Pored toga, moći ćete da se upoznate sa brojnim tehničkim preporukama za korišćenje radio opreme, tehnika montaže i tehnike snimanja. Metode će ponuditi podršku za eksperimentisanje i istraživanje radio prakse sa učesnicima u zabavnom opuštenom okruženju i bez ikakvih poteškoća.

Kao profesionalac, možete se koristiti listove metoda u različitim okruženjima i primeniti tehnike predložene sa učesnicima.