VODJENJE POČETNIH RADIO RADIONICA – 3h00
Od Élan Interculturel.

Pripremili smo nacrt za uvodnu radio radionicu. U ovom nizu, učesnici otkrivaju radio praksu i pozivaju se da kreiraju sopstveni program na razigran i participativan način. Pozivamo ljude da zajednički raspravljaju i razmjenjuju iskustva o pitanjima koja ih se tiču i koja su odabrali. Zajedno, učesnici i voditelji kreiraju radio program koji odražava njihova iskustva, koja potom mogu da podele na društvenim mrežama i sa svojim zajednicama. Preporučuje se najmanje dva voditelja za vođenje ove radionice sa grupom od 10 ljudi.

Molimo pogledajte naš vodič „Omogućavanje radio radionica o osnovama radija“ za više informacija o organizovanju ove vrste radionica.

Molimo pročitajte naš priručnik “Omogućavanje radio radionica o osnovama radija” više informacija o organizovanju ove vrste radionica.

I ne zaboravite da poslušate naš podkast, koji predstavlja viziju voditelja animacije radio radionica.


Imate još pitanja? Onda ne oklevajte da nam pišete na infos@elaninterculturel.com, rado ćemo im odgovoriti!


10 min

Za početak, pričajte o svojoj organizaciji i predstavite se kao osoba. Objasnite da ćete ponuditi uvod u radio praksu. Zajedno ćete kreirati radio program na teme po vašem izboru! Takođe recite da li će se program emitovati i ako hoće na kojim kanalima.

Za više informacija, pročitajte naše preporuke o pripremi lansiranje vašeg govora.

5 min

Objasnite da ćete igrati seriju igara da biste se upoznali. Da biste posle više oduševili ljude, objasnite zašto predlažete ovu vrstu vežbi. Na primer, možete reći da buđenje tela pomaže pažnji i koncentraciji. Takođe, kada su ljudi u novom okruženju, kao što je radionica, mogu osetiti stres. Naročito kada je u pitanju govor u mikrofon! Stres je fizička reakcija koja se može efikasno smanjiti pomeranjem tela. Nakon ove vrste aktivnosti, učesnici se osećaju prijatnije u izražavanju, njihov glas je takođe opušteniji i samim tim prijatniji za uho slušaoca!

5 min

Energizeri: buđenje tela
Probudite različite delove tela jedan po jedan i završite „tuširanjem za toniranje“.

Da vidite objašnjenje aktivnosti, kliknite ovde.

5 min

Ledolomci: Ime sa stilom
Pamtite imena jedni drugih tako što ćete ih povezati sa kratkim pozorišnim igrama.

Da vidite objašnjenje aktivnosti, kliknite ovde

10 min

Ledolomci: Krug za govor
Predložite kratke bilateralne razmene između učesnika kako biste se bolje upoznali.

Da vidite objašnjenje aktivnosti, kliknite ovde

5 min

Povelja o bezbednosti
Konačno, odvojite malo vremena da zajedno postavite neka pravila kako biste osigurali prostor u kojem se ljudi osećaju udobno i bezbedno. U kratkoj radionici savetujemo vam da unapred napišete pravila i usmeno ih pročitate.

Da vidite pripremljenu povelju kliknite ovde

10 min

Zajedničko razumevanje koncepta radija
Pitajte ljude da li slušaju radio i ako da kakve programe. Zatim objasnite u nekoliko rečenica šta je radio da biste bili sigurni da svi imaju isto razumevanje pojma.

Na primer:
“Radio se može emitovati uživo ili snimljen. Audio sadržaj, kao što su emisije, tradicionalno se emituje putem elektromagnetnih talasa na datoj frekvenciji (kao u slučaju radija, u automobilu, itd.). Međutim, zvuci se mogu emitovati i putem interneta, na primer na društvenim mrežama. Upravo je ova pristupačna distribucija rodila reč „podkast“: pristup besplatnom audio sadržaju koji se može slušati bilo gde i bilo kada. Postoji nekoliko načina za snimanje zvuka pre nego što se emituje. Možete, na primer, da snimite program tokom sastanka između različitih ljudi u radio studiju. Ali možete i sami da odete sa mikrofonom i diktafonom da biste radili intervjue i mikro-kasove. Zvučni snimci se obično uređuju (tj. različiti elementi se spajaju) na namenskom softveru. Ovo može biti jednostavno uređivanje (kao što je uklanjanje stranog šuma ili dugih trenutaka) kao i složenije uređivanje sa specifičnim dizajnom zvuka, naracijom, više glasova. Međutim, zvuk se može emitovati i uživo, odnosno bez montaže.”

10 min

Otrktijte radio studio
Pokažite učesnicima radio studio i ukratko objasnite kako to funkcioniše.

Da biste saznali koja oprema vam je potrebna za postavljanje efemernog radio studija, možete pogledati naš kratki film pedagoški video.

Takodje možete pogledati naše preporuke kako bi kreirali svoj mobilni radio studio po maloj ceni.

20 min

Predložite aktivnost zagrevanja kako bi svi imali priliku da govore u mikrofon bar jednom pre radio emisije. Ovo je takođe prilika da se učesnicima objasni kako da drže mikrofone. Izaberite jedan od ovih predloga, u zavisnosti od raspoloživog vremena:

A. Radio memorija
Ova aktivnost poziva sve da pričaju o sećanju vezanom za radio.

B. Priča o imenu
Ova aktivnost poziva svaku osobu da objasni poreklo svog imena ili da ispriča anegdotu u vezi sa njim.

Ako se vaša radionica održava u kratkom vremenskom periodu, možete preskočiti ovaj poslednji korak.

Da pročitate naše preporuke kako se drži mikrofon kliklnite ovde.

Za objašnjenje ovih aktivnosti, kliknite ovde

Da vidite edukativni video koji će olakšati aktivnost “Istorija prvog imena”, kliknite ovde !PAUZA [10 min]

10 min

Komponente programa
U ovoj aktivnosti učesnici definišu glavne elemente i ključeve za kreiranje radio programa. Oni će razmišljati kao grupa i smisliti glavne komponente radio emisije. Od uloga do više audio i muzičkih aspekata, cilj je da se učesnici upoznaju sa vokabularom i shvate da verovatno već znaju mnogo!

Detalje ove aktivnosti možete nanći ovde

20 min

Priprema radio sadržaja
Sada kada su učesnici upoznati šta je radio emisija, moraju da napišu sadržaj. Ovde će organizovati i napisati priču dok biraju temu. Zamolite ih da pojedinačno napišu teme koje bi želeli da razviju, prikupe papire i podele ideje sa grupom. Neka pričaju o tome koje ih inspirišu i zapišu ih. Zatim ih pozovite da razmisle o koracima neophodnim za istraživanje odabrane teme. Takođe će morati da odaberu format svog programa (da li će to biti debata? Priča? Intervju?). Razmislite zajedno o priči i zajedno razmislite o vremenu koje bi svakom elementu trebalo.

Da biste bolje razumeli kako da vodite ovu aktivnosti kliknite ovde.

10 min

Izbor naslova emisije
Zamolite svakog učesnika da na parčetu papira napiše prvu reč koja mu padne na pamet kada pomisli na temu emisije. Zatim dele svoj papir sa osobom sa njihove desne strane. Od ove dve reči, učesnici moraju da naprave jedan naslov. Mogu da menjaju reči koliko god žele. Ovde je cilj jednostavno da se olakša prelazak na kreiranje naslova. Kao velika grupa, pročitajte različite naslove i zapišite ih na list papira za flipčart. Podignite ruke da biste izabrali omiljeni naslov grupe. Preradite ga ako je potrebno.

5 min

Zajedno pročitajte scenario.

10 min

Zajedno uvežbajte početak programa i iskoristite ovo vreme da napravite probni snimak kako biste proverili da li oprema ispravno radi. Utišajte telefone i isključite svu opremu koja može da stvara buku (npr. ventilatori računara, itd.).

5 min

Energizeri: buđenje glasa
Kroz niz malih vežbi probudite vilicu, zigomatiku i glas. Prednosti ove male serije aktivnosti uključuju smanjenje stresa i poboljšanje govornih veština.

Pronadjite objašnjenje ovde.

20 min

Tiho! Emisija je u toku! Program počinje.
Snimanje radio programa. Tokom emisije tehnika ukazuje na vreme koje je prošlo u studiju. Takođe možete staviti mali sat na sto.

Da zaključimo, napravite krug. Zamolite jednu osobu da ode u centar kruga i kaže nešto što joj se dopalo – ili nije – o radionici. Pozivaju se svi koji se slažu da mu se pridruže u krugu. Onda se svi vraćaju na svoja prvobitna mesta. I tako dalje.

Možete početi čitanjem ove serije rečenica kako biste vrednovali postignuća učesnika:
1. Poznajem opremu za snimanje radio programa.
2. Udobnije mi je da govorim u mikrofon nego ranije.
3. Znam različite uloge na radiju.
4. Naučio sam da organizujem radio program zahvaljujući scenariju.
5. Bio sam malo uplašen pre emisije.
6. Voleo sam da otkrivam i slušam kolumne.
7. Voleo sam da pričam preko mikrofona.
8. Voleo bih da radim ponovo kasnije!