info@elaninterculturel.com

Instagram @interculturelan

Facebook @elaninterculturel 

07.62.48.95.33

Élan Interculturel je udruženje sa sedištem u Parizu posvećeno stvaranju obrazovnih alata u polju interkulturalnosti. Élan podstiče razvoj interkulturalnih veština kako bi se omogućio dijalog i bolje međusobno razumevanje. Élan promoviše osećanja otvorenosti, dobrodošlice, slušanja, istovremeno produbljujući i razumevanje sopstvenog identiteta. Više od 10 godina Élan sprovodi informativne i edukativne aktivnosti koje se zasnivaju na pozorišnim performansima, pripovedanju priča, plesu, vizuelnim umetnostima i ostalim aktivnostima. Organizacija Élan nudi interkulturalne treninge i on-lajn resurse na www.elaninterculturel.com

J.O.U.Ï.R. je organizacija koja se od 2020. godine bavi usmenom dokumentacijom na temu kako patrijarhat u francuskoj utiče na doživljaj ljudskog tela. Učesnici rade sa istopolnim trenerima koji se biraju u odnosu na potrebe učesnika i teme koje oni žele da obrađuju na radionicama kako bi sami napravili svoj lični sadržaj. Pitanja kojima se bave jesu pitanja iz polja intime, pola i seksualnosti. Konkretno, na primer, mogu pričati o romantičnim vezama, o prijateljstvima, o kosi, o patrijarhatu, osnaživanju nakon doživljenog nasilja…

Kako bi obogatili ovu „živu“ biblioteku (tj. svedočenja), J.O.U.Ï.R. organizuje fokus grupe, radio i podkast radionice, radionice koje se bave osećanjima, kao i različite umetničke formate (kao npr. performansi i pisanje). Ovi treninzi omogućavaju ljudima da progovore, da dignu glas i da zajedničkim snagama naprave istoriju „nevidljivih“ ljudi. Nevidljivi glasovi koji prave tu istoriju jesu najčešće: žene, trans ljudi, ljudi različitih boja kože, ljudi sa invaliditetima, feminstkinje, žrtve seksualnog nasilja, članovi LGBTQIA + zajednica. Baš zato dotični su ti koji će najbolje pričati o svojoj istoriji i održati njeno usmeno sećanje.

www.wiredfm.ie

Instagram @wiredfm

Facebook @wiredfm

Wired FM je radio stanica vođena od strane grupe studenata. Ona predstavlja partnerstvo između Limerick Tehnološkog Instituta, Limerick Fakulteta za Umetnost i Dizajn i Mary Immaculate Fakulteta. Na njoj se radi još od 1995. godine. Dvadeset i pet godina ova stanica posvećena je politici jednakog i otvorenog pristupa sredstvima komunikacije. Kroz brojne inicijative, organizacione strukture i javne politike omogućen je pristup etru svim studentima Limerika. Studenti iz Limerika mogu se definisati kao jedna zasebna grupa, ali isto tako i kao grupa zajednica unutar jedne zajednice. Unutar te zajednice postoji veliki diverzitet u vidu polova, etniciteta, seksualne orijentacije, godina i društvenih slojeva; WIRED FM za cilj ima da predstvi što je više takvih grupa moguće.

HearSay je festival u Limeriku u Irskoj koji slavi stvaranje zvuka. Nudeći jedinstven program, festival privlači brojne umetnike, novinare i publiku iz celoga sveta. Festival ima za cilj da stanovnicima regiona olakša pristup kulturnim događajima koji nude međunarodne programe.

skaskazr@gmail.com

Instagram @skaskazr

Facebook @

SkaSka je udruženje sa sedištem u Srbiji, u Zrenjaninu, koje je posebno posvećeno stvaranju edukativnih projekata za mlade. SkaSka udruženje organizuje radionice koje dekonstruišu rodne stereotipe i promovišu jednakost između muškaraca, žena i seksualnih manjina. SkaSka stoji iza projekta „Zlatni most“ u okviru kog su se organizovale radionice u školama na temu seksa i emocionalnog života. „Zlatni most“ je ujedno i
jedna od pionirskih inicijativa ovakve vrste koje su se sprovele u Srbiji.