OUR WORKSHOP OUTLINES

Ovde ćete pronaći pedagoške okvire koji vam omogućavaju da kreirate individualni podkast o emocionalnom i seksualnom životu. Namenjeni su grupama od deset do petnaest osoba i posebno su prilagođeni mladim odraslim osobama

Različite aktivnosti su praćene listovima sa metodama i video lekcijama koje vam omogućavaju da reprodukujete naše aktivnosti korak po korak. Naći ćete i primere različitih zvučnih produkcija napravljenih tokom radionica sa učesnicima, kao i intervjue sa fasilitatorima koji dele svoje savete i najbolje prakse za vođenje ovakve radionice.

Tada ćete moći sami da vodite ove radionice sa potpunom autonomijom i samopouzdanjem. Savetujemo vam da ih prilagodite svojim željama, publici i kontekstu intervencije!

Možete saznati kako da sami vodite ove različite radionice: